ΧΡΗΜΑΤΟΣΥΛΕΚΤΗΣ-ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ-ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ