ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΡΙΟΝΙΔΙΑ ΑΡΩΜ.ΞΥΛΟΥ-ΣΚΟΝΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΞΥΛΟΥ